TÓM TẮT VĂN BẢN

Ngày 19/06/214, Quốc hội đã thông qua Luật Phá sản số 51/2014/QH13 với nhiều nội dung mới, đáng chú ý.
Trước tiên, Luật quy định chủ nợ không có bảo đảm, có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kế từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Bên cạnh đó, người lao động, công đoàn cũng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, mà doanh nghiệp không trả.
Luật quy định Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó trong khihiện tại, Tòa án cấp huyện chỉ được giải quyết phá sản đối với hợp tác xã; Tòa án nhân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại tỉnh đó và vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều quận, huyện thuộc tỉnh khác nhau; vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện nhưng Tòa án cấp tỉnh lấy lên giải quyết.
Bên cạnh đó, Luật cũng quy định giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong 06 tháng trước ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản (Luật hiện hành là trước 03 tháng) nếu đó là giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường; chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; tặng cho tài sản; giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; giao dịch khác nhằm tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã…
Đồng thời, thủ tục phá sản tổ chức tín dụng lần đầu tiên được quy định trong Luật. Trong đó Luật yêu cầu tổ chức tín dụng phải có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; trường hợp tổ chức tín dụng không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Ngân hàng Nhà nước sẽ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng đó.
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Xem chi tiết Luật 51/2014/QH13 tại đây: https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/luat-51-2014-qh13-quoc-hoi-87929-d1.html

Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Luật số: 26/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Xem Thêm
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luât Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luât Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

Luật số: 64/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Xem Thêm
Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản...

Xem Thêm
Thông tư 01/2015/TT-CA ngày 08 tháng 10 năm 2015 về Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán khi giải quyết vụ việc phá sản

Thông tư 01/2015/TT-CA ngày 08 tháng 10 năm 2015 về Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán khi giải quyết vụ việc phá sản

Thông tư 01/2015/TT-CA về Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán khi giải quyết vụ việc...

Xem Thêm
Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12 tháng 6 năm 2018

Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12 tháng 6 năm 2018

Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án...

Xem Thêm
Công văn số 3089/BTP-TCTHADS ngày 09 tháng 9 năm 2016

Công văn số 3089/BTP-TCTHADS ngày 09 tháng 9 năm 2016

Thi hành quyết định của Tòa án liên quan đến giải quyết phá sản.

Xem Thêm
Call now SMS Chỉ Đường