Thực hiện văn bản số 04/CTHADS-NV ngày 29/10/2018 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tiền Giang, về việc: Yêu cầu Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu (Công ty Hoàn Cầu) thực hiện việc thanh lý tài sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận (Công ty Song Thuận) theo Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐTBPS ngày 03/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang và Quyết định Thi hành án số 13/QĐ-CTHADS ngày 25/10/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang. Ngày 24/4/2019 Công ty Hoàn Cầu đã ký Hợp đồng thẩm định giá số SGN1-3796-2019/HĐTĐG với Công ty cổ phần thẩm định giá Exim; địa chỉ: 1034, Trường Sa, phường 12, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thẩm định giá tài sản của Công ty Song Thuận và tài sản đảm bảo của bên thứ ba. Nay, Công ty Hoàn Cầu thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty Hoàn Cầu thông báo đến chấp hành viên giám sát vụ án và các bên liên quan được biết. Xem Nội dung chi tiết tại: http://thanhlytaisanhoancau.com.vn/dau-gia-tai-san/thong-bao-ve-viec-lua-chon-to-chuc-ban-dau-gia-tai-san-cua-cong-ty-tnhh-song-thuan-496.html Trân trọng./.
TB Lựa chọn TC Bán đấu giá đăng Cổng TT

TB Lựa chọn TC Bán đấu giá đăng Cổng TT

Thực hiện Văn bản số 9695/CTHADS ngày 15/8/2018 của Chấp hành viên Cục Thi hành án...

Xem Thêm
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thực hiện Văn bản số 10124/CTHADS ngày 24/8/2018 của Chấp hành viên Cục Thi hành án...

Xem Thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu tiến hành thanh lý tài sản...

Xem Thêm
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ (Công ty Cổ phần Thủy Lộc)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ (Công ty Cổ phần Thủy Lộc)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty Cổ phần Thủy...

Xem Thêm
Call now SMS Chỉ Đường