Căn cứ Văn số 10186/CTHADS ngày 27/8/2018 của Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, về việc: Yêu cầu thực hiện việc thanh lý tài sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xây dựng Thủy Lộc (gọi tắt là Công ty Thủy Lộc) và tài sản đảm bảo của người thứ ba để thi hành Quyết định Thi hành án số 2402/QĐ-CTHADS ngày 06/7/2018 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh (THADS TP HCM); Ngày 12/9/2018, Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu (gọi tắt là Công ty Hoàn Cầu) đã ký Hợp đồng số 909.1/2018/HĐTĐG-VALUCO với Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn Quốc tế (Công ty TĐG Quốc tế) tiến hành thẩm định giá tài sản của người thứ ba bảo lãnh cho Công ty Thủy Lộc là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 102, Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận thế chấp Ngân hàng Eximbank để thanh lý tài sản theo Luật định. Ngày 12/3/2019, Công ty TĐG Quốc tế đã cung cấp kết quả thẩm định giá tài sản của người thứ ba là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 102, Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nay, Công ty Hoàn Cầu Thông báo kết quả thẩm định giá tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 303/2019/CT- VALUCO ngày 04/3/2019, tài sản Thẩm định giá là: Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản là Công trình xây dựng trên đất tại số 102, Trần Huy Liệu, phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh của bên thứ 3: bà Lê Hoài Anh bảo lãnh, thế chấp cho Công ty Thủy Lộc vay Ngân hàng EXIMBANK, với giá trị thẩm định là 60.999.100.000đ (Sáu mươi tỷ chín trăm chín mươi chín triệu một trăm ngàn đồng); Giá thẩm định nêu trên là giá Khởi điểm của tài sản đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Căn cứ khoản 2 Điều 124 Luật phá sản, Công ty Hoàn Cầu thỏa thuận và ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá với Công ty đấu giá hợp danh PGL, địa chỉ: 648/9, Cách mạng Tháng Tám, phường 11, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức bán đấu giá theo luật định. Công ty Hoàn Cầu thông báo đến các các Chủ nợ và báo cáo Chấp hành viên biết để thực hiện quyền giám sát theo luật định. Trân trọng!
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH SONG THUẬN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH SONG THUẬN

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH Song Thuận,...

Xem Thêm
TB Lựa chọn TC Bán đấu giá đăng Cổng TT

TB Lựa chọn TC Bán đấu giá đăng Cổng TT

Thực hiện Văn bản số 9695/CTHADS ngày 15/8/2018 của Chấp hành viên Cục Thi hành án...

Xem Thêm
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thực hiện Văn bản số 10124/CTHADS ngày 24/8/2018 của Chấp hành viên Cục Thi hành án...

Xem Thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu tiến hành thanh lý tài sản...

Xem Thêm
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ (Công ty Cổ phần Thủy Lộc)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ (Công ty Cổ phần Thủy Lộc)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty Cổ phần Thủy...

Xem Thêm
Call now SMS Chỉ Đường