Thực hiện Văn bản số 207/TB - CTHADS ngày 15/02/2019 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, về việc: Yêu cầu thực hiện việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần Thủy Lộc (gọi tắt là Công ty Thủy Lộc) để thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản số 02/2018/QĐ – TBPS ngày 27/12/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một và và Quyết định Thi hành án số 1371/QĐ - CCTHADS ngày 14/02/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một Ngày 08/3/2019, Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu (gọi tắt là Công ty Hoàn Cầu) đã ký Hợp đồng số 302/2019/HĐTĐG-VALUCO với Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn Quốc tế (Công ty TĐG Quốc tế) tiến hành thẩm định giá tài sản là Hàng hóa mỹ phẩm và Vật dụng của Công ty Thủy Lộc đã thế chấp cho Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn đang được lưu giữ tại kho 620, Đào Sư Tích, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22/3/2019 Công ty TĐG Quốc tế đã cung cấp kết quả thẩm định giá tài sản tại Chứng thư thẩm định giá số 302/2019/CT- VALUCO ngày 21/3/2019, tài sản Thẩm định giá là: Toàn bộ Hàng hóa mỹ phẩm và Vật dụng của Công ty Thủy Lộc đã thế chấp cho Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn đang được lưu giữ tại kho 620, Đào Sư Tích, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, với giá trị thẩm định là 206.800.000đ (Hai trăm lẻ sáu triệu tám trăm ngàn đồng); Giá thẩ m định nên trên là giá Khởi điểm của tài sản đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Căn cứ khoản 2 Điều 124 Luật phá sản, Công ty Hoàn Cầu thỏa thuận và ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá với Công ty Cổ phần Đấu giá Nam Giang, địa chỉ: 21, Phan Kế Bính, phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức bán đấu giá theo luật định. Công ty Hoàn Cầu thông báo đến các các Chủ nợ và Chấp hành viên phụ trách vụ án biết để thực hiện quyền giám sát theo luật định. Trân trọng!
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH SONG THUẬN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH SONG THUẬN

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH Song Thuận,...

Xem Thêm
TB Lựa chọn TC Bán đấu giá đăng Cổng TT

TB Lựa chọn TC Bán đấu giá đăng Cổng TT

Thực hiện Văn bản số 9695/CTHADS ngày 15/8/2018 của Chấp hành viên Cục Thi hành án...

Xem Thêm
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thực hiện Văn bản số 10124/CTHADS ngày 24/8/2018 của Chấp hành viên Cục Thi hành án...

Xem Thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu tiến hành thanh lý tài sản...

Xem Thêm
Call now SMS Chỉ Đường