Lời đầu tiên CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN HOÀN CẦU (gọi tắt là Công ty Hoàn Cầu) xin gửi đến Quý khách hàng, Quý đối tác lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng, tốt đẹp nhất! 

     Là một trong những Doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản đầu tiên tại Việt Nam, được Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 09/11/2015 và chính thức đi vào hoạt động.

 ...

Luật Phá sản năm 2014 ngày 19 tháng 6 năm 2014

Luật Phá sản năm 2014 ngày 19 tháng 6 năm 2014

Luật Phá sản năm 2014, số 51/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014 và có...

Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Luật số: 26/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật này có hiệu lực...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luât Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luât Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

Luật số: 64/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Luật này có hiệu lực...

Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Được thông qua ngày 16 tháng...

Thông tư 01/2015/TT-CA ngày 08 tháng 10 năm 2015 về Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán khi giải quyết vụ việc phá sản

Thông tư 01/2015/TT-CA ngày 08 tháng 10 năm 2015 về Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán khi giải quyết vụ việc phá sản

Thông tư 01/2015/TT-CA về Quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán khi giải quyết vụ việc phá sản, được thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2015 và Thông tư này có hiệu lực...

Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12 tháng 6 năm 2018

Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12 tháng 6 năm 2018

Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng...

Công văn số 3089/BTP-TCTHADS ngày 09 tháng 9 năm 2016

Công văn số 3089/BTP-TCTHADS ngày 09 tháng 9 năm 2016

Thi hành quyết định của Tòa án liên quan đến giải quyết phá sản.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH Song Thuận, địa chỉ: Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh...
Xem tiếp >
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty TNHH...
Xem tiếp >
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty Cổ...
Xem tiếp >

Call now SMS Chỉ Đường